دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، در سال های گذشته برنامه های مختلفی از جمله مسابقات بتن مقاومت بالا، مسابقات پل ماکارونی، کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران را برگزار نموده که موفقیت آمیز بوده است. در سال های اخیر نیز به صورت گسترده، سخنرانی های علمی توسط اعضای هیات علمی آن ارائه می گردد. بعلاوه، مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه ای و بتن توانمند نیز یک مزیت منحصر به فرد برای دانشگاه محسوب می شود که توانسته است با تجهیز آزمایشگاه ها ارتباط مناسبی را با دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی برقرارنماید و بازویی پژوهش برای دستگاه های اجرایی استان نیز محسوب می گردد. لذا این دانشگاه توانایی برگزاری کنفرانسی در مقیاس ملی را دارا می باشد.

زیرساختها در همه کشورها و بویژه کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسیاری برخوردارند و بهسازی آنها برای ادامه روند توسعه ضروری به نظر می رسد. کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و باید گام های بلندی را در این ارتباط بردارد. علاوه بر آن، قدمت تاریخی و فرهنگی ایران و جاذبه های فراوان باعث شده تا صنعت گردشگری به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، برای پیشرفت کشور لحاظ گردد. لذا بهسازی ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی با فناوری های نوین بسیار مهم است. شهر سمنان نیز با دارا بودن بسیاری از این جاذبه ها در اسناد بالادستی ملی و استانی می بایست گام های موثری را در راه تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری بردارد. بنابراین برگزاری کنفرانسی با رویکرد بهسازی زیر ساختها، ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی، ضروری به نظر می رسد.